Dyrekcja

Funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzawach pełni historyk, mgr Wiesław Tworek.