Biblioteka

Biblioteka szkolna

Bibliotekarz mgr Bożena Porębska

Biblioteka jest miejscem, w którym możemy wypożyczyć książki. Wypożyczyć, to znaczy zabrać je do domu, przeczytać i zwrócić do biblioteki.

W bibliotece :

 • chętnie Cię widzimy
 • nie stawiamy stopni
 • do niczego nie zmuszamy

W bibliotece możesz:

 • wybierać i wypożyczać książki
 • myśleć i szukać informacji
 • pytać
 • uśmiechać się

W naszej bibliotece ponad 10 tysięcy książek czeka na czytelników. Pierwsze wpisy w najstarszej księdze inwentarzowej datowane są na lata sześćdziesiąte XX wieku. Księgozbiór jest systematycznie powiększany i uzupełniany.

Biblioteka jest czynna codziennie. Jest w niej wolny dostęp do półek i uczniowie samodzielnie wybierają książki do czytania, mogą przy tym zawsze liczyć na pomoc bibliotekarza.

Biblioteka szkolna służy uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Z księgozbioru mogą korzystać także rodzice.

Posiadamy także stanowisko komputerowe w ICIM (górny korytarz), umożliwiające korzystanie ze zbiorów multimedialnych oraz Internetu.

We współpracy z różnymi nauczycielami biblioteka organizuje:

 • Tematyczne wystawy książek
 • Lekcje biblioteczne
 • Konkursy i plebiscyty czytelnicze
 • Noce w bibliotece

Księgozbiór jest podzielony na następujące działy:

Lektury (ułożone według klas)
B – baśnie, legendy i podania
Bw – bajeczki, wierszyki
Ob – opowiadania i powieści obyczajowe
P – opowiadania i powieści przygodowe
Pd – poezja, dramat
F – powieści fantastyczne
LITERATURA POPULARNONAUKOWA (pogrupowana wg dziedzin wiedzy)
KSIĘGOZBIÓR DLA NAUCZYCIELI obejmuje literaturę pedagogiczną, psychologiczną, pozycje metodyczne, a także publikacje własne nauczycieli

Regulamin biblioteki szkolnej

 1. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 2. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 3. Książki wolno wypożyczać tylko na swoje nazwisko.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, w tym najwyżej jedną lekturę. Nauczyciel bibliotekarz może zdecydować o wypożyczeniu większej ilości książek.
 5. Maksymalny czas wypożyczenia książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można ją prolongować na czas dłuższy.
 6. Uczeń, który przekroczył termin zwrotu książki, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego do czasu zwrotu zaległości.
 7. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu.
 8. Książki i inne materiały biblioteczne należy szanować, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłaszać.
 9. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do odkupienia takiej samej lub innej – wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.
 10. Pod koniec roku szkolnego wszystkie książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.