Pedagog / psycholog

PEDAGOG SZKOLNY

W Szkole Podstawowej we Wrzawach funkcję pedagoga szkolnego pełni mgr Agnieszka Gierach.

„Każdego dnia jestem do dyspozycji uczniów i rodziców, jeżeli zachodzi nagła potrzeba pilnego kontaktu. Jako pedagog Szkoły Podstawowej we Wrzawach współorganizuję pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się. Pomagam wychowawcom klas oraz nauczycielom w sytuacjach problemowych, udzielam rad i wskazówek, prowadzę indywidualne rozmowy z rodzicami oraz wychowankami. Wspieram rodziców i opiekunów prawnych w procesie nauczania i wychowania, współpracuję również z organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi, lecz moimi najważniejszymi partnerami w pracy pedagogicznej są uczniowie naszej szkoły.”

PSYCHOLOG SZKOLNY

W Szkole Podstawowej we Wrzawach funkcję psychologa szkolnego pełni mgr Beata Szczypień.